ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ನುಡಿಹಮ್ಮುಗೆ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್

ಮಾತನಾಡಿದವರು ಆನಂದ್.ಜಿ , ಅದ್ಯಕ್ಷರು, ಬನವಾಸಿ ಬಳಗ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಂಗ್

ಮಾತನಾಡಿದವರು, ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎ.ಎಂ.ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ , ಹಿರಿಯಪತ್ರಕರ್ತರು

 

ಕನ್ನಡದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕೇಂದ್ರಿತ ಗ್ರಾಹಕ ಚಳವಳಿಯ ಪಾತ್ರ

ಮಾತನಾಡಿದವರು, ಶ್ರೀ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ , ಬನವಾಸಿ ಬಳಗ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ – ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ತೊಡಕುಗಳು

ಮಾತನಾಡಿದವರು, ಶ್ರೀ ರವಿ ಸಾವಕರ್, ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೂಟ

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನುಡಿ ಹಮ್ಮುಗೆ (ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್)

ಮಾತನಾಡಿದವರು, ಶ್ರೀ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ , ಬನವಾಸಿ ಬಳಗ